Windladen weer terug geplaatst

Windlade tijdens de restauratie

Op 16 april 2019 zijn de drie windladen na volledige restauratie terug geplaatst.  In de twee windlades van het hoofdwerk zaten veel barsten en scheuren met lucht verlies als gevolg. De windlade van het rugwerk was voor het laatst in 1961 schoongemaakt en bewerkt. Dit openbaarde zich in zeer ernstige vervuiling en veel achterstallig onderhoud. Een volledig restauratie was ook hier noodzakelijk.

Nu de windlades weer in het orgel liggen kan de techniek weer opgebouwd worden. Als alles volgens plan verloopt kan op 7 mei een begin worden gemaakt met het terug plaatsen van het pijpwerk. De vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

op DV 21 juni 2019 zal om 20:00 een bijeenkomst worden gehouden voor de officiële overdracht en her- ingebruikname van het gerestaureerde Zwier van Dijk orgel.

Zie hier voor een korte video