VIDEO: Eerste week restauratie in beeld en geluid

Op zondagavond 26 augustus heeft het Zwier van Dijk orgel voor de laatste keer geklonken in de oude intonatie voordat de restauratie werd aangevangen. Maar voordat er werkelijk gerestaureerd kan worden werden er in de eerste week veel voorbereidingen getroffen.

Maandagmorgen 27 augustus werd er door enthousiaste gemeenteleden, onder leiding van een professional, een steiger gebouwd rondom het hoofdwerk en onder het rugwerk. Op Dinsdag is het hele rugwerk leeg gehaald en woensdag het hoofdwerk en het pedaal. Donderdag zijn de windlades verwijderd. Dit alles gebeurde door de plaatselijke organisten, gemeenteleden en onder de deskundige leiding van de mannen van orgelmakerij Reil.

Om een indruk te krijgen, hier bij een kort videoverslag: Het orgel dat u hierbij hoort is (natuurlijk) het Zwier van Dijkorgel en is gespeeld door Jan Rutger Voorhorst.