Orgelconcertserie en Psalmen zingen in de Grote kerk van Genemuiden

Op D.V. 21 juni 2019 zal het, nu nog in restauratie zijnde, Zwier van Dijk orgel overgedragen worden en in gebruik worden genomen in aanwezigheid van genodigden en gemeenteleden van de Hervormde gemeente.

Na deze ingebruikname zal er op zaterdag 22 juni 2019 een open huis zijn voor belangstellenden en ‘s avonds zal er een Psalmzangavond met Genemuider bovenstem gehouden worden met medewerking van Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo.

Er zijn ook plannen voor een serie ORGELCONCERTEN op dinsdagavond. De volgende organisten zijn hiervoor uitgenodigt.

25 juni: Stef Tuinstra (restauratie adviseur)
23 juli: Harm Hoeve
3 september: Ab Weegenaar
29 oktober: Gert van Hoef
26 november: Minne Veldman

Verder zullen er tot het einde van het jaar nog twee Psalmzangavonden gehouden worden op D.V. 14 september en 09 november 2019
Noteer de datums in uw agenda! Ter zijne tijd zal er meer informatie verschijnen! Ook zullen er meer evenementen komen in onze agenda!