Meer structuur

Meer structuur

Na de avonddienst op de eerste Paasdag 2008, praatte een aantal kerkgangers nog even na. Ze waren het erover eens dat dat er prachtig werd gezongen en dat de gemeentezang met bovenstem gekoesterd moest worden. Dat resulteerde in het instellen van een commissie met als doel het psalmzingen met bovenstem te stimuleren en te bevorderen. Onder leiding van organist Arend Booi werden oefenavonden georganiseerd, de eerste op 18 april 2008. Die werden bezocht door leden van de verschillende kerken en uit alle lagen van de bevolking, maar ook door liefhebbers uit de regio. Opvallend genoeg was er ook belangstelling bij jongere generaties. Naar aanleiding hiervan deed Henk Beens van de Stichting Stadswacht onderzoek naar de oorsprong van de bovenstem. Zijn bevindingen en de muziek van een aantal psalmen met bovenstem werden in 2010 vastgelegd in het boek Genemuiden en de bovenstem.