Ingebruikname weekend in de St. Nicolaaskerk

Afgelopen weekend stond voor de Hervormde gemeente en voor heel Genemuiden, zo bleek zaterdag tijdens het open huis, in het teken van de ingebruikname van het gerestaureerde Zwier van Dijk orgel. Vrijdagavond was de officiële ingebruikname waar het orgel door 4 organisten bespeeld werd. Zaterdag was er open huis en Psalmen zingen met bovenstem en tot slot zondag de kerkelijke ingebruikname.

Vrijdagavond om 20:00 was het stil in de kerk. Een mooie opkomst wachtte in spanning af. Kerkrentmeester Harry Timmerman heette de bezoekers, organisten, vrijwilligers en orgelmakers welkom en gaf het woord aan ds. Olie die een overdenking hield over Psalm 150.

Kerkrentmeester Jan Roetman gaf een toelichting op de restauratie en bedankte met een lang groot applaus de vrijwilligers en droeg het orgelfront aan hen op, waarna hij het woord gaf aan Hans Reil, terwijl orgeladviseur Stef Tuinstra voor het eerst de sleutel in het orgel stopte. Reil legde uit wat er gerestaureerd is, uit historisch oogpunt en hoe bepaalde pijpen anders zijn gemaakt zodat ze mooi in het totaalplaatje pasten. Hij noemde in het bijzonder de namen van Jan Koelewijn en Harrie Zwanepol, die veel in het orgel gedaan hebben. Stef Tuinstra liet dit horen aan de hand van verschillende klankkleuren.

Reil vroeg Roetman naar voren en droeg het orgel met een ferme handdruk over aan de Hervormde Gemeente waarna Stef Tuinstra improviseerde over Psalm 150 met drie coupletten samenzang, met de Genemuider bovenstem, die onlosmakelijk verbonden is met het Zwier van Dijk orgel.

Na Psalm 150 presenteerde Henk Beens zijn nieuwe boek ‘OPUS 4’. Hierna is het de beurt aan de plaatselijke organisten van het orgel. Cor Ploeg begon met een licht moderne improvisatie over het lied ‘Prijs mijn ziel, de hemelkoning’, waarbij hij begon met een vol plenum, terugging naar een fluitje en vervolgens speelde naar een daverend slotakkoord na de samenzang.

Eddy Bilder nam het woord en sprak de wens uit dat het orgel tot de Jongste dag mag dienen in de gemeente, tot opbouw van de gemeente. Arend Booi improviseerde hierna over toekomstliederen dat uitmondde in 2 coupletten van de Lichtstad.

Namens de organisten nam Cor Ploeg het woord. Hij bedankte als eerst het college van kerkrentmeesters voor dit prachtige orgel en richtte zich daarna tot Roetman. Want, zonder Roetman zou dit project nooit dit eindresultaat krijgen. Uit handen van Erik Eenkhoorn en Ploeg kreeg Roetman een bloemetje, wat hij aan zijn vrouw moest overhandigen en Roetman kreeg namens alle organisten een ingelijste foto van het orgel aangeboden.

Inmiddels zat organist Jan Rutger Voorhorst klaar op de orgelbank en verraste ons met een improvisatie over ‘Lof zij de HEER, de almachtige Koning der ere’, waar bij de vernieuwde Dulciaan 8 van het rugwerk een prominente plaats in nam.

Dominee Olie sluit de avond af en bedankte een ieder waarna Erik Eenkhoorn afsloot met Psalm 68 vers 2 en 10, waarbij de Genemuider bovenstem de orgelbouwer tot stilte bracht, zo indrukwekkend.

Beluister hieronder de organisten van de avond, gemaakt door Benny Breman.

 

Psalm 150:1-2-3 I Stef Tuinstra

 

Prijs mijn ziel, de Hemelkoning I Cor Ploeg

 

De Lichtstad I Arend Booi

 

Lof zij de Heer, de almachtige, Koning der ere I Jan Rutger Voorhorst

 

Psalm 68:2-10 I Erik Eenkhoorn