Contact & media

Ter gelegenheid van het project “Het verhaal van de Sint Nicolaas-kerk” is deze site gestart door het orgelcomité Genemuiden.

Het Orgelcomité Genemuiden is een particulier initiatief van Jan Roetman en Gert Jan Westhoff.

Organisatie            Orgelcomité Genemuiden
Secretariaat:           Sasdijk 13, 8281 BM  Genemuiden
Telefoon:                 0654354610
Email                       info@zwiervandijkorgel.nl
IBAN:                       NL24 RBRB 0709 9660 75

Verbeteringen of opmerkingen betreffende deze site zijn welkom.