Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed kreeg de opdracht van de Unesco, belangrijke tradities en gebruiken in Nederland vast te leggen. De aanvraag van het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo onder leiding van Jan Roetman, met medewerking van de Bovenstemgroep en de Stichting Stadswacht om het psalmzingen met bovenstem op hele noten te erkennen als belangrijk immaterieel en cultureel erfgoed, had succes.

Sinds 23 november 2013 is de Genemuider bovenstem opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het betrof de eerste protestantse traditie die deze erkenning kreeg, bovendien een bekroning van het geestelijk lied. Hierdoor kreeg het zingen van psalmen met bovenstem een golf van publiciteit op radio en televisie.

Hierna ontstonden in een aanzienlijk aantal plaatsen in ons land spontaan groepen bovenstemzangers. Opvallend is dat de bovenstem een gemeenschappelijke en bindende factor is. De traditie overschrijdt kerkgrenzen. Er zijn mensen bij betrokken uit alle lagen van de bevolking en van verschillende kerken. Daardoor ben ik er nog meer van overtuigd geraakt, dat hier sprake is van een icoon, dat het meer dan waard is om te koesteren en in stand te houden voor huidige en toekomstige generaties.