Concertserie 2019

Er zijn vergevorderde plannen voor het starten van een serie orgelconcerten.
De volgende data zijn hier voor geselecteerd. Alles D.V. en onder voorbehoud.
w26-Dinsdag 25 juni     Eerste orgelconcert Stef Tuinstra – de adviseur van het restauratieplan
w30-Dinsdag 23 juli      Tweede orgelconcert Harm Hoeve
w36-Dinsdag 3 sept.     Derde orgelconcert Ab Wegenaar
w40-Dinsdag 29 okt.     Vierde orgelconcert Gert van Hoef
w44-Dinsdag 26 nov.    Vijfde orgelconcert Minne Veldman

Alle concerten: aanvang 20.00 uur,

Toegang: gratis
Collecte voor de kosten.

Later op deze pagina meer informatie.