Gert van Hoef geeft concert

Graag nodigen we als Orgelcomité Genemuiden u uit voor het concert op dinsdag 29 oktober. Dan bespeelt Gert van Hoef onder andere liedbewerking ‘Eens als de bazuinen klinken’ G. van Hoef, Air on the G string en de Dorische Toccata en Fuga (BWV 538) van J.S. Bach. Ook brengt hij de bekende en levendige ‘Arrival of the Queen of Sheba’ uit ‘Solomon’ G.F. Händel ten gehore. Samen met onder meer werk van J. Propitius, C.M. Widor, (Toccata uit Symfonie 5). Beluister daarvoor al vast de trailer en u begrijpt dat het een aansprekend muzikale avond beloofd te worden.

De verrichtingen van de organist zijn beneden in de kerk te volgen via scherm. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Na afloop is een meet en greet met de organist. Voor en na het concert staat een gratis een kopje koffie of thee voor u klaar.  De volgende activiteiten zijn een Masterclass improvisatie op zaterdagmiddag 16 november door Sietse de Vries gevolgd door een orgelconcert van hem die zelfde dag ’s avonds en concert door Minne Veldman op 26 november. Meer informatie is te vinden op www.zwiervandijkorgel.nl.

Orgelbespelingen op Open Monumentendag

De afgelopen maanden is gebleken dat het onlangs gerestaureerde Zwier van Dijk orgel in Genemuiden op een blijvende belangstelling kan rekenen. De maandelijkse concerten worden goed bezocht. Bent u niet in de gelegenheid om die dinsdagavondserie bij te wonen, dan is zaterdag 14 september uw kans. Organist Luuk Schuurman uit Dalfsen zal op Open Monumentendag het orgel bespelen. Loop tijdens het wandelconcert van 10.00 tot 13.00 uur gewoon even binnen in de Hervormde kerk op Kerkplein 25 en ervaar hoe het instrument een enorme kwaliteitsverbetering heeft ondergaan. Schuurman, die les heeft van Evan Bogert uit Hasselt, laat u kennis maken met een breed repertoire, zowel klassiek van Bach, Pachelbel, Händel, Reger, als werken van Zwart en Eilander. Dat van deze 18 jarige organist inmiddels een cd is verschenen en dat hij winnaar is van twee orgelconcoursen, zal u bij het horen van zijn orgelspel niet verbazen. Van 13.00 tot 15.00 uur neemt de plaatselijke kerkorganist Erik Eenkhoorn plaats achter de klavieren. Ook geeft hij uitleg over de kerk en het orgel. Een uitgelezen gelegenheid om meer te weten te komen over dit prachtige 19e-eeuwse muziekinstrument.

Jong orgeltalent welkom op orgel

Orgelmorgen voor jong talent

Altijd al graag een keer op het kerkorgel in Genemuiden willen spelen? 

Hier is je kans.

Zaterdag 7 september 2019 is er een workshop georganiseerd door Orgelcomité Genemuiden voor jonge mensen  en graag tips en adviezen willen krijgen.

Na een korte inleiding van Harm Hoeve gaan we jonge orgelliefhebbers die orgelles volgen de gelegenheid geven een stuk naar eigen keuze te spelen op het Zwier van Dijk van ongeveer 5 minuten. Daarna krijgt de jonge organist adviezen en tips om de techniek en het orgelspel te verbeteren van Harm Hoeve.

Alle deelnemers verzamelen zich bij de speeltafel. Zodat iedereen iets kan leren van de adviezen aan de deelnemers. Improvisaties en eigen spel is niet gewenst, je speelt dus iets wat je beheerst.

Ouders, grootouders, vrienden en belangstellenden zijn hartelijk welkom om beneden mee te luisteren. Er is beneden een beamer voor het publiek wat mee kan kijken wat er boven gebeurt..

Inloop vanaf 09:00 uur: Aanvang 09:15 uur, 11:00 uur is de eindtijd
De leeftijd van de deelnemers is maximaal 25 jaar.
De kosten voor deelname zijn € 7,50

Opgave:
Om je aan te melden of voor vragen kun je Jan Roetman bellen 0654354610 of een mail sturen naar info@zwiervandijkorgel.nl

Ab Weegenaar geeft concert

Op dinsdag 3 september kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen in de Grote kerk van Genemuiden. Dan bespeelt Ab Weegenaar de stadsorganist van Kampen het onlangs gerestaureerde Zwier van Dijk orgel. Weegenaar speelt aantal koraalbewerkingen waaronder een eigen bewerking van psalm 5. Verder passeren onder meer de eerste sonate van R.L. Becker, de Suite Gotique, L. Boëlmann, Hollandse Rhapsodie van F. Asma en de bekende Finale uit de eerste sonate van A. Guilmant.
De verrichtingen van de organist zijn beneden in de kerk te volgen via scherm. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Voor en na het concert staat een gratis een kopje koffie of thee voor u klaar.
Ab Weegenaar studeerde fagot en orgel aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Medio 1995 kreeg hij de aanstelling als hoofd- organist van de Bovenkerk te Kampen. Verder is hij als koorleider actief bij een aantal koren en het Bach ensemble van de stichting Burgwal en heeft een omvangrijke (privé) orgelles praktijk. Sinds oktober 2017 is hij tevens stadsorganist van de Gemeente Kampen. Op jaarbasis geeft Ab Weegenaar vele concerten in ons land maar ook daar buiten, waaronder naar Siberië (Rusland), en Noorwegen, Duitsland Italië , Belgie en Frankrijk. Kortom, met Weegenaar hebben we 3 september een veelzijdig muzikant achter de speeltafel. Het volgende concert wordt gegeven door Gert van Hoef op dinsdag  29 oktober. Meer informatie over de andere concerten is te vinden op www.zwiervandijkorgel.nl.

Ingebruikname weekend in de St. Nicolaaskerk

Afgelopen weekend stond voor de Hervormde gemeente en voor heel Genemuiden, zo bleek zaterdag tijdens het open huis, in het teken van de ingebruikname van het gerestaureerde Zwier van Dijk orgel. Vrijdagavond was de officiële ingebruikname waar het orgel door 4 organisten bespeeld werd. Zaterdag was er open huis en Psalmen zingen met bovenstem en tot slot zondag de kerkelijke ingebruikname.

Vrijdagavond om 20:00 was het stil in de kerk. Een mooie opkomst wachtte in spanning af. Kerkrentmeester Harry Timmerman heette de bezoekers, organisten, vrijwilligers en orgelmakers welkom en gaf het woord aan ds. Olie die een overdenking hield over Psalm 150.

Kerkrentmeester Jan Roetman gaf een toelichting op de restauratie en bedankte met een lang groot applaus de vrijwilligers en droeg het orgelfront aan hen op, waarna hij het woord gaf aan Hans Reil, terwijl orgeladviseur Stef Tuinstra voor het eerst de sleutel in het orgel stopte. Reil legde uit wat er gerestaureerd is, uit historisch oogpunt en hoe bepaalde pijpen anders zijn gemaakt zodat ze mooi in het totaalplaatje pasten. Hij noemde in het bijzonder de namen van Jan Koelewijn en Harrie Zwanepol, die veel in het orgel gedaan hebben. Stef Tuinstra liet dit horen aan de hand van verschillende klankkleuren.

Reil vroeg Roetman naar voren en droeg het orgel met een ferme handdruk over aan de Hervormde Gemeente waarna Stef Tuinstra improviseerde over Psalm 150 met drie coupletten samenzang, met de Genemuider bovenstem, die onlosmakelijk verbonden is met het Zwier van Dijk orgel.

Na Psalm 150 presenteerde Henk Beens zijn nieuwe boek ‘OPUS 4’. Hierna is het de beurt aan de plaatselijke organisten van het orgel. Cor Ploeg begon met een licht moderne improvisatie over het lied ‘Prijs mijn ziel, de hemelkoning’, waarbij hij begon met een vol plenum, terugging naar een fluitje en vervolgens speelde naar een daverend slotakkoord na de samenzang.

Eddy Bilder nam het woord en sprak de wens uit dat het orgel tot de Jongste dag mag dienen in de gemeente, tot opbouw van de gemeente. Arend Booi improviseerde hierna over toekomstliederen dat uitmondde in 2 coupletten van de Lichtstad.

Namens de organisten nam Cor Ploeg het woord. Hij bedankte als eerst het college van kerkrentmeesters voor dit prachtige orgel en richtte zich daarna tot Roetman. Want, zonder Roetman zou dit project nooit dit eindresultaat krijgen. Uit handen van Erik Eenkhoorn en Ploeg kreeg Roetman een bloemetje, wat hij aan zijn vrouw moest overhandigen en Roetman kreeg namens alle organisten een ingelijste foto van het orgel aangeboden.

Inmiddels zat organist Jan Rutger Voorhorst klaar op de orgelbank en verraste ons met een improvisatie over ‘Lof zij de HEER, de almachtige Koning der ere’, waar bij de vernieuwde Dulciaan 8 van het rugwerk een prominente plaats in nam.

Dominee Olie sluit de avond af en bedankte een ieder waarna Erik Eenkhoorn afsloot met Psalm 68 vers 2 en 10, waarbij de Genemuider bovenstem de orgelbouwer tot stilte bracht, zo indrukwekkend.

Beluister hieronder de organisten van de avond, gemaakt door Benny Breman.

 

Psalm 150:1-2-3 I Stef Tuinstra

 

Prijs mijn ziel, de Hemelkoning I Cor Ploeg

 

De Lichtstad I Arend Booi

 

Lof zij de Heer, de almachtige, Koning der ere I Jan Rutger Voorhorst

 

Psalm 68:2-10 I Erik Eenkhoorn

Orgelpijpen terug

Negen maand was het pijpwerk bij Orgelmakerij Reil in Heerde en zie hier het resultaat. De pijpen worden terug geplaatst. Met orgelbouwers en vrijwilligers uit de Hervormde Gemeente wordt deze intensieve klus geklaard. Hierna begint de intonatie, het op toon brengen van de pijpen. Daarover later meer op deze site. Eind juni kan het instrument weer worden gebruikt in de erediensten.

Kort video verslag

Klavieren weer terug

Recent zijn de klavieren na een grondige restauratie weer terug in Genemuiden en geïnstalleerd in het instrument.  Dit onderdeel was aanvankelijk niet zo grondig opgenomen in het plan maar dankzij de financiële steun van de provincie Overijssel kon dit zo worden opgepakt en gerealiseerd. Het resultaat is prachtig en de winkelhaken en abstracten staan weer strak in het gelid. Er is een korte video gemaakt over dit onderdeel van de restauratie. Vanaf 7 mei 2019 komen de orgelpijpen weer terug in het instrument en kan Jan Koelewijn van Orgelbouwer Reil beginnen met de intonatie van het geheel.

YouTube link Klavieren terug
Link naar de gemaakte video over dit onderdeel

Windladen weer terug geplaatst

Windlade tijdens de restauratie

Op 16 april 2019 zijn de drie windladen na volledige restauratie terug geplaatst.  In de twee windlades van het hoofdwerk zaten veel barsten en scheuren met lucht verlies als gevolg. De windlade van het rugwerk was voor het laatst in 1961 schoongemaakt en bewerkt. Dit openbaarde zich in zeer ernstige vervuiling en veel achterstallig onderhoud. Een volledig restauratie was ook hier noodzakelijk.

Nu de windlades weer in het orgel liggen kan de techniek weer opgebouwd worden. Als alles volgens plan verloopt kan op 7 mei een begin worden gemaakt met het terug plaatsen van het pijpwerk. De vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

op DV 21 juni 2019 zal om 20:00 een bijeenkomst worden gehouden voor de officiële overdracht en her- ingebruikname van het gerestaureerde Zwier van Dijk orgel.

Zie hier voor een korte video

Orgelconcertserie en Psalmen zingen in de Grote kerk van Genemuiden

Op D.V. 21 juni 2019 zal het, nu nog in restauratie zijnde, Zwier van Dijk orgel overgedragen worden en in gebruik worden genomen in aanwezigheid van genodigden en gemeenteleden van de Hervormde gemeente.

Na deze ingebruikname zal er op zaterdag 22 juni 2019 een open huis zijn voor belangstellenden en ‘s avonds zal er een Psalmzangavond met Genemuider bovenstem gehouden worden met medewerking van Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo.

Er zijn ook plannen voor een serie ORGELCONCERTEN op dinsdagavond. De volgende organisten zijn hiervoor uitgenodigt.

25 juni: Stef Tuinstra (restauratie adviseur)
23 juli: Harm Hoeve
3 september: Ab Weegenaar
29 oktober: Gert van Hoef
26 november: Minne Veldman

Verder zullen er tot het einde van het jaar nog twee Psalmzangavonden gehouden worden op D.V. 14 september en 09 november 2019
Noteer de datums in uw agenda! Ter zijne tijd zal er meer informatie verschijnen! Ook zullen er meer evenementen komen in onze agenda!

Magazijnbalg geplaatst

Op 4 en 5 maart 2019 waren bijzondere dagen voor de werkgroep van het restauratieproject. De magazijnbalg van het orgel is volledig hersteld teruggeplaatst. In de planvorming was reparatie van de lekkage op de hoeken opgenomen en dat zou in Genemuiden kunnen. Maar bij nader inzien bleek het verstandiger al het leer te vervangen. Dus is de balg afgevoerd naar Heerde om deze klus te klaren. De ruimte waar de magazijnbalg is opgesteld, is volledig geïsoleerd door gemeenteleden. Nu staat de magazijnbalg een kwartslag gedraaid, omdat na het isoleren van de ruimte de oorspronkelijke opstelling niet meer mogelijk was. Ook is er een nieuwe motor toegepast voor een perfecte en stille windvoorziening. Met deze klus is een start gemaakt met het weer opbouwen van het instrument. Binnenkort komen de windlades weer naar Genemuiden. D.V. 21 juni 2019 is de ingebruikname gepland.

Magazijnbalg tijdens installatie
nieuwe aansluitingen naar de windlades
nieuwe motor voor windvoorziening
oude motor wordt afgevoerd
Wordt na bijna 60 jaar trouwe dienst vervangen
Magazijnbalg gaat naar Reil Heerde
Magazijnbalg gaat naar Reil Heerde